สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ณ กรุงเทพมหานคร มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึงการเปิดศูนย์รับคำขอวีซ่าที่ดำเนินการโดย บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในกรุงเทพมหานคร ศูนย์แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและวิธีการดำเนินการต่างๆ สำหรับประชาชนชาวไทยซึ่งมีความประสงค์จะยื่นขอเชงเก้นวีซ่าเพื่อการเดินทางไปเยือนประเทศสวีเดนเป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน

  • ประการสำคัญสำหรับผู้สมัคร

    เนื่องจากข่าวเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทางศูนย์ยื่นขอวีซ่าจะปิดให้บริการวันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559 และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559 เพื่อทำการนัดหมายใหม่อีกครั้ง

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มใบสมัคร
ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
คลิกที่นี่

การติดตามการพิจารณาคำขอวีซ่า

ถ้าผู้สมัครต้องการตรวจสอบขั้นตอนของสถานะ การยื่นคำร้องขอวีซ่าหลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องไปแล้วคลิกที่นี่

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดน

สถานที่และตำแหน่งของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่ใกล้ที่สุด โปรดเลือกจังหวัดของผู้สมัครด้านล่าง

ประกาศและข่าวสำคัญ

งานวางท่อระบายน้ำ และปรับผิวจราจร ในซอย สุขุมวิท 13 ...

Published on 15 December 2017

แจ้งปรับอัตราค่าธรรมเนียมขอวีซ่าระยะสั้นประเภทแชงเก้น (เฉพาะเงินบาท) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

Published on 1 April 2017

อ่านต่อ