ติดต่อเรา

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลใดๆ ในประเทศไทย กรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 21187005

โปรดใช้หมายเลขติดต่อข้างต้นเพื่อการนัดหมายเวลาที่สถานทูตฯ

ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศสวีเดนจะรับสายโทรศัพท์ตั้งแต่เวลา 08. 00 - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อเรา ได้ทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์หรืออีเมลได้ที่ info.seth@vfshelpline.com

หากท่านต้องการส่งเรื่องราวร้องทุกข์หรือคำแนะนำใดๆ ก็ตาม กรุณาส่งไปที่ feedback.seth@vfshelpline.com

ท่านสามารถติดต่อสถานทูตฯ ได้โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

กรุงเทพมหานคร

ศูนย์รับคำขอวีซ่าตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกแก่การเข้าถึงโดยอยู่ในระยะที่ท่านสามารถเดินเท้าได้จากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนานา

ที่อยู่สำนักงาน
ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศสวีเดน

ชั้น 8 อาคารเทรนดี้
สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Map

เวลาในการยื่นคำร้องขอวีซ่า: 08.00 น . - 12.00 น . และ 13.00 น . - 15.00 น . (วันจันทร์ - วันศุกร์ ) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาในการรับหนังสือเดินทาง  

  • กรณีผู้สมัครมารับหนังสือเดินทางคืนด้วยตนเอง: 13.00 น . - 16.00 น . (วันจันทร์ - วันศุกร์)  เว้น  วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับหนังสือเดินทาง: 15.00 น . - 16.00 น . (วันจันทร์ - วันศุกร์)  เว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์