top button

ติดต่อเรา

ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดนในกรุงเทพฯจะเปลี่ยนเวลาในการเปิดทำการเป็น 08:00 - 12:00 | 13:00 - 14:00เฉพาะวันจันทร์ | วันพุธ เท่านั้น หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าสวีเดน (ในกรุงเทพฯ) กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศสวีเดนจะรับสายโทรศัพท์ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 14:00น. เฉพาะวันจันทร์ | วันพุธ เท่านั้น

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครวีซ่าของท่านโปรดติดต่อทางศูนย์รับยื่นโดยผ่านทางช่องทางที่ระบุรายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้:

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
(วันจันทร์ | วันพุธ)
เวลา | วัน เบอร์โทรศัพท์ | อีเมล์
โทรศัพท์ 08:00 - 14:00 +66 2 118 7005
อีเมล์ (วันจันทร์ | วันพุธ) Info.seth@vfshelpline.com
 
การยื่นใบสมัครคำร้อง
(วันจันทร์ | วันพุธ)
เวลา
เวลาทำการสำหรับการยื่นใบสมัครคำร้อง (นัดหมายเท่านั้น) 08:00 - 12:00 | 13:00 - 14:00
เวลาทำการสำหรับการขอรับหนังสือเดินทางคืนโดยผู้สมัคร 13:00 - 14:00
เวลาทำการสำหรับการขอรับหนังสือเดินทางคืนโดยตัวแทน 13:00 - 14:00
กรุงเทพมหานคร

ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2020 ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่า กับประเทศสวีเดน สามารถ ยื่นคำร้องของท่านได้ที่

ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศสวีเดน – วีเอฟเอส โกลบอล

ที่อยู่:
เลขที่ 10/104-106 (801-803),
ชั้น 8 อาคารเทรนดี้
สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่า กับประเทศสวีเดน สามารถ ยื่นคำร้องของท่านได้ที่

ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศสวีเดน – วีเอฟเอส โกลบอล

ที่อยู่:
เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404 – 405
โซนพลาซ่า จัตุรัสจามจุรีแสควร์ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทยMap