ประการสำคัญ

  • สำหรับรายละเอียดเรื่องวิธีการดำเนินการของหน่วยงานสวีเดนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อยื่นคำร้องใบสมัครวีซ่า คลิกที่นี่