top button

สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ณ กรุงเทพมหานคร มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึงการเปิดศูนย์รับคำขอวีซ่าที่ดำเนินการโดย บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในกรุงเทพมหานคร ศูนย์แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและวิธีการดำเนินการต่างๆ สำหรับประชาชนชาวไทยซึ่งมีความประสงค์จะยื่นขอเชงเก้นวีซ่าเพื่อการเดินทางไปเยือนประเทศสวีเดนเป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน

ibox icon
 • เนื่องจากการรอเที่ยวบินกลับประเทศไทยหลังจากเยือนสวีเดนจะต้องรอการยืนยันนานมากกว่า90 วันซึงเชงเก้นวีซ่าสามารถอนุมัติได้มากสุดพียงแค่90 วันเท่านั้นนั่นหมายความว่าใบสมัครวีซ่าของท่านอาจจะถูกปฏิเสธ

 • ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ก ย้ายสถานที่ทำการ จากอาคารเทรนดี้ ไป อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุณา คลิกที่นี้ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
 • สืบเนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาด COVID-19 ทางศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดน ในประเทศไทย ขอแจ้งให้ท่านผู้สมัครทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการในการรับยื่นเอกสาร รวมถึงการรับสายโทรศัพท์ของทางศูนย์รับยื่น โดยจะเปลี่ยนเป็น ทุกวันจันทร์ เท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิกที่นี้ (https://www.vfsglobal.se/Thailand/Thai/contact_us.html)
 • สืบเนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาด Covid-19 ทางศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดนในประเทศไทย ขอแจ้งให้ท่านผู้สมัครทราบอย่างเป็นทางการว่า ทางศูนย์รับยื่นจะปิดทำการตั้งแต่วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 และคาดว่าจะเปิดทำการตามปกติอีกครั้งในวัน พุธที่ 8 เมษายน 2563

  ทั้งนี้ทางศูนย์จะงด การรับยื่นใบสมัครคำร้องขอวีซ่า, เก็บข้อมูล อัตลักษณ์ (ไบโอเมทริกส์) และ การรับหนังสือเดินทางคืนในช่วงเวลาดังกล่าว

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่(www.vfsglobal.com)

 • รัฐบาลสวีเดนได้ดำเนินมาตรการป้องกันเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของCorona Virus ( Covid-19) ครอบคลุมทั่วทุกบริเวณ

  ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอวีซาประเทศสวีเดนได้ ทว่าอาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอื่นๆในการเข้าประเทศสวีเดน โดยจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมในเร็วๆนี้

  ซึ่งอาจประกอบด้วยการตรวจสุขภาพผู้เดินทางและอาจมีความเป็นไปได้ที่จะกักตัวผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

  -ติดตามข้อมูลข่าวสารปัจจุบันจากเจ้าหน้าที่ประเทศสวีเดนได้ในเว็บไซต์

  : https://www.government.se/

  -ติดตามข้อมูลข่าวสารการประกาศมาตรการตรวจสอบสุขภาพในประเทศสวีเดน กดเข้าชมเว็บไซต์หน่วยงานสาธารณสุขแห่งประเทศสวีเดน

  : https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

  -ผู้สมัครสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรป

  : https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus

 • สำหรับรายละเอียดเรื่องวิธีการดำเนินการของหน่วยงานสวีเดนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อยื่นคำร้องใบสมัครวีซ่า คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำร้องขอว๊ซ่าเช้งเก้น
ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
คลิกที่นี่

การติดตามการพิจารณาคำขอวีซ่า

laptop

ถ้าผู้สมัครต้องการตรวจสอบขั้นตอนของสถานะ การยื่นคำร้องขอวีซ่าหลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องไปแล้วคลิกที่นี่

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดน

locate

เลือกศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่ใกล้ที่สุด

ประกาศและข่าวสำคัญ

เนื่องจากการรอเที่ยวบินกลับประเทศไทยหลังจากเยือนสวีเดนจะต้องรอการยืนยันนานมากกว่า90 วันซึงเชงเก้นวีซ่าสามารถอนุมัติได...

Published on 16 September 2020

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ก...

Published on 11 July 2020

อ่านต่อ