top button

ประกาศและข่าวสำคัญ

 • news icon

  11 มกราคม 2564

  ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดนในกรุงเทพฯจะเปลี่ยนเวลาในการเปิดทำการเป็น 08:00- 13:30 เฉพาะวันจันทร์ | วันพุธ เท่านั้น ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางศูนย์รับยื่นได้โดยผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ ทางศูนย์รับยื่นจะตอบกลับทันทีที่เปิดทำการ

 • news icon

  17 ธันวาคม 2564

  ขยายระยะเวลาในการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศสวีเดน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

  รัฐบาลสวีเดนได้ดำเนินมาตรการป้องกันเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของCorona Virus ( Covid-19) ครอบคลุมทั่วทุกบริเวณ

  โดยขยายเวลาในการการควบคุมการเดินทางเข้าไปยังกลุ่มประเทศ EU โดยผ่านประเทศสวีเดน ทั้งนี้รัฐบาลสวีเดนได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

  สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

  - Government Offices of Sweden’s website

  - The Swedish Police’s website

 • news icon

  15 กันยายน 2563

  เนื่องจากการรอเที่ยวบินกลับประเทศไทยหลังจากเยือนสวีเดนจะต้องรอการยืนยันนานมากกว่า90 วันซึงเชงเก้นวีซ่าสามารถอนุมัติได้มากสุดพียงแค่90 วันเท่านั้นนั่นหมายความว่าใบสมัครวีซ่าของท่านอาจจะถูกปฏิเสธ

 • news icon

  09 กรกฏาคม 2563

  ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ก ย้ายสถานที่ทำการ จากอาคารเทรนดี้ ไป อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุณา คลิกที่นี้ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

 • news icon

  04 กรกฏาคม 2563

  สืบเนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาด COVID-19 ทางศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดน ในประเทศไทย ขอแจ้งให้ท่านผู้สมัครทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการในการรับยื่นเอกสาร รวมถึงการรับสายโทรศัพท์ของทางศูนย์รับยื่น โดยจะเปลี่ยนเป็น ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 04 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิกที่นี้ (https://www.vfsglobal.se/Thailand/Thai/contact_us.html)

 • news icon

  31 มีนาคม 2563

  สืบเนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาด Covid-19 ทางศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดนในประเทศไทย ขอแจ้งให้ท่านผู้สมัครทราบอย่างเป็นทางการว่า ทางศูนย์รับยื่นจะปิดทำการตั้งแต่วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 และคาดว่าจะเปิดทำการตามปกติอีกครั้งในวัน พุธที่ 8 เมษายน 2563

  ทั้งนี้ทางศูนย์จะงด การรับยื่นใบสมัครคำร้องขอวีซ่า, เก็บข้อมูลอัตลักษณ์ (ไบโอเมทริกส์) และ การรับหนังสือเดินทางคืนในช่วงเวลาดังกล่าว

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่(www.vfsglobal.com)

 • news icon

  26 มีนาคม 2563

  สืบเนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาด COVID-19 ทางศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดน ในประเทศไทย ขอแจ้งให้ท่านผู้สมัครทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการในการรับยื่นเอกสาร รวมถึงการรับสายโทรศัพท์ของทางศูนย์รับยื่น โดยจะเปลี่ยนเป็น ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิกที่นี้ (https://www.vfsglobal.se/Thailand/Thai/contact_us.html)

 • news icon

  14 มีนาคม 2563

  รัฐบาลสวีเดนได้ดำเนินมาตรการป้องกันเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของCorona Virus ( Covid-19) ครอบคลุมทั่วทุกบริเวณ

  ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอวีซาประเทศสวีเดนได้ ทว่าอาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอื่นๆในการเข้าประเทศสวีเดน โดยจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมในเร็วๆนี้

  ซึ่งอาจประกอบด้วยการตรวจสุขภาพผู้เดินทางและอาจมีความเป็นไปได้ที่จะกักตัวผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

  -ติดตามข้อมูลข่าวสารปัจจุบันจากเจ้าหน้าที่ประเทศสวีเดนได้ในเว็บไซต์

  : https://www.government.se/

  -ติดตามข้อมูลข่าวสารการประกาศมาตรการตรวจสอบสุขภาพในประเทศสวีเดน กดเข้าชมเว็บไซต์หน่วยงานสาธารณสุขแห่งประเทศสวีเดน

  : https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

  -ผู้สมัครสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรป

  : https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus

 • news icon

  02 สิงหาคม 2561

  ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดน บริษัท VFS Global ชั้น 8 ณ อาคารเทรนดี้ เป็นศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้อง จากสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย

  บริษัท VFS Global ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงความรับผิดชอบทุกๆกรณี ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า กับบริษัททัวร์ บริษัทตัวแทน หรือบุคคลที่สาม ทั้งที่อยู่ในหรือนอกอาคารเทรนดี้ ที่แอบอ้างว่าได้รับอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้องเกี่ยวกับวีซ่า หรือกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าของบริษัท VFS Global

  ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตนเองเท่านั้น

  ขอความกรุณาผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการกับทางศูนย์รับยื่นฯ เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ VFS Helpdesk ที่ชั้น G อาคารเทรนดี้

 • news icon

  20 กรกฏาคม 2561

  หากผู้สมัครที่เคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 59 เดือน (หลังจากปี 2014) และมีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดนผ่านตัวแทน (ที่ไม่ใช่ญาติพี่น้อง) ตัวแทนสามารถเข้ามายื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นได้ตั้งแต่ เวลา 8.00น. - 10.00 น. เท่านั้น โดยจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มตรวจเอกสารของประเภทวีซ่าที่จะยื่นคำร้อง

 • news icon

  07 มิถุนายน 2561

  การยื่นเอกสารขอวีซ่า (ตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป)

  สำหรับผู้สมัครตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป ที่มีกำหนดการเดินทางเดียวกัน กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านสายด่วนก่อนวันมายื่นคำร้องฯ และให้ตัวแทนกลุ่มมาส่งเอกสารเพื่อทำการตรวจสอบในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08:00-10:00 น. เท่านั้น

 • news icon

  29 สิงหาคม 2559

  29 สิงหาคม 2559 กฏกติกาของศูนย์ยื่นวีซ่าฯ

  ทุกธุรกรรมจากบริษัทท่องเที่ยว และกรณีตัวแทน สามารถติดต่อได้เฉพาะช่วงเวลา 08:00-10:00 น. และ 15:00-16:00 น. เท่านั้น

 • news icon

  29 มิถุนายน 2559

  ข่าวสารอัพเดทจากสถานทูตสวีเดน

  ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาผลวีซ่า คือ 15วัน โดยประมาณ ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับจำนวนคำขอวีซ่าที่ได้มีการยื่นไว้ (ไม่นับรวมวันที่ยื่นคำขอและวันที่คำขอถูกส่งกลับมาที่วีเอฟเอส) อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่าปกติ

  ผู้สมัครชาวต่างชาติ ควรยื่นคำร้องขอวีซ่าในประเทศที่ท่านมีถิ่นพำนักอยู่เท่านั้น  คำขอวีซ่าของท่านอาจโดนปฏิเสธหรือไม่ได้รับการพิจารณาหากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าว และจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า จึงเรียนมาเพื่อทราบ