วันหยุดทำการของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดนในประเทศไทย จะปิดทำการตามวันหยุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ วัน วันหยุด ๒๕๖๒
๑ มกราคม อังคาร วันขึ้นปีใหม่
๑๕ เมษายน จันทร์ วันสงกรานต์
๑๖ เมษายน อังคาร วันสงกรานต์
๑๙ เมษายน ศุกร์ วันศุกร์ประเสริฐ
๒๐ พฤษภาคม จันทร์ วันวิสาขบูชา
๒๙ กรกฎาคม จันทร์  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
๑๒ สิงหาคม   จันทร์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและวันแม่แห่งชาติ
๑๔ ตุลาคม จันทร์ วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๕ ธันวาคม พฤหัสบดี วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันพ่อแห่งชาติ
๒๔ ธันวาคม อังคาร คริสต์มาสอีฟ
๒๕ ธันวาคม พุธ วันคริสต์มาส
๒๖ ธันวาคม พฤหัสบดี วันเปิดกล่องของขวัญ
๓๑ ธันวาคม อังคาร วันสิ้นปี